Recent content by MyPhamSPA

  1. M

    Bảo vệ da trước tình trạng ô nhiễm không khí

    Ô nhiễm không khí đang trở thành một trong những “kẻ thù” đáng sợ nhất đối với làn da. Bảo vệ da trước tình trạng ô nhiễm không khí là điều hết sức cần thiết. Bảo vệ da là điều cần thiết ở bất cứ độ tuổi nào, làn da muốn đẹp thì cần phải được chăm sóc kỹ lưỡng, đặc biệt là khi bạn sống trong môi...